Tamara Valešová - životopis

Narodila se 12. 2. 1972 v Ivančicích.

Zájem o kresbu, malbu a výtvarné práce projevovala již v dět- ství, především pod vlivem maminky, která má pedagogické výtvarné vzdělání. Během dalších let pokračovala samostu- diem a volnou tvorbou. Velkým přínosem pro ni bylo indivi- duální studium se soukromou učitelkou. Několik let navštěvo- vala výtvarný obor ZUŠ Alfonse Muchy v Ivančicích

Neotřelý osobitý rukopis Tamary Valešové  překvapí v různých malířských a kresebných  technikách. Věnuje se především olejomalbě a práci s akrylovými barvami a také kompozicím s plastickým modelováním různých materiálů i s technikou akvarelu.

Každý  její  obraz  je malým příběhem či poselstvím, chcete-li, s vlastním tajemstvím. Přírodní motivy protkané fantazií autorky nás vedou do snového světa abstrakce. Člověk, lidská tvář, tváře dětí, v celé škále citových hnutí jsou pro Tamaru Valešovou nevyčerpatelným zdrojem pro vyjádření lidského pozemského údělu. Ovšem nechybí tu ani nadsázka a humorný nadhled.

Autorka nese své vnitřní pocity a plní jimi svá díla. Obratně tak rozechvívá křehkou hranici mezi leckdy krutou realitou a čistou imaginací. Ponechává tak vždy prostor pro vnímavé duše diváků.

Její obrazy jsou k vidění v některých brněnských galeriích (Dílo, Parnas) a v Galerii Stříbský mlýn v Ivančicích.

Různé články o Tamaře Valešové

Ceny města Ivančice 2011/2012

29.07.2012 08:35
Záznamy: 1 - 1 ze 1
Tamara Valešová

Společné i samostatné výstavy


2012    Kino Réna Ivančice
           KIC Ivančice
2011    Zámecká kaple Oslavany
2010    ZŠ Oslavany
2009    ZŠ Oslavany
2008    Stříbský mlýn Ivančice
2007    Křtiny
2006    Moravský Krumlov
2005    Ivančice, Oslavany,
           Chudčice
2004    Oslavany – Padochov
           Soyaux – Francie
           Dolní Kounice
2002    galerie Celebris
           v Hradci Králové
2000    Ivančické muzeum
1993    Ivančice